Start - prikbord donderdag, 5 augustus 2021 
 
 Naar nieuwe website
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Kinderwerk
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
Ledenpagina 

 Laatste update(s)
 2 augustus 2021
 
  [facebook] Facebook
   
Op deze prikbordpagina staan allerlei verschillende evenementen. Heeft u of heb jij iets wat niet gemist mag worden, stuur dan een e-mail naar .  
   
 
Aandacht voor...Parkeren op het kerkplein

Vanaf 1 juni 2020 mag er in Zierikzee ook op zondag niet meer binnen de grachten geparkeerd worden zonder vergunning, uitgezonderd zijn de parkeerplaatsen aan de mosselboomgaard en de gasthuisboomgaard, dit is betaald parkeren van maandag t/m zaterdag. Op zondag kunt u op deze parkeerplaatsen dus gratis parkeren.

Dit betekent dat de mensen die slecht ter been zijn en dicht bij de kerk willen parkeren, alleen nog op het kerkplein kunnen parkeren. Nu de diensten nog in relatief kleine groepen zijn zal dit niet direct problemen opleveren. Maar straks als de diensten hopelijk weer op de normale manier doorgang kunnen vinden, zullen we het moeten doen met de beperkte ruimte die we hebben. We willen ook een dringende oproep doen om alleen op het kerkplein te parkeren als u anders geen andere redelijke mogelijkheid heeft om naar de kerk te komen.

Tot slot maken wij u er nog op attent, dat als u beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart u wel overal in de binnenstad mag parkeren met de parkeerschijf (maximaal 3 uur), dus ook vlak bij de kerk.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Martijn den Boer via 06-50864007.

  
Commissie Vormingswerk

Na een veelbewogen jaar, maar wat het Vormingswerk betreft ‘onbewogen’ jaar omdat het hele cursusseizoen niet kon doorgaan, heeft de commissie uitgebreid gesproken over de mogelijkheid

de cursus weer fysiek te kunnen starten op de diverse locaties. Velen verlangen weer naar kerkelijke activiteiten en het lijkt er op dat rond de zomer de mensen die dat willen zijn gevaccineerd, waardoor de besmettingskans aanmerkelijk lager zal zijn.

De commissie heeft daarom besloten, met in achtneming van de RIVM regels, weer op locatie samen te komen m.i.v. oktober 2021 D.V.

Al zijn veel dingen nog onzeker, het vraagt wel om tijdig stappen te zetten en te plannen.

We weten ons ook hierin afhankelijk van de HEERE.

 

Het programma 2021 -2022 biedt de volgende onderwerpen en docenten:

  1. De Puriteinen, wat bewoog hen?                        C.Th. Boerke
  2. Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven·         J. Groenleer
  3. Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen. dr.ir. H. Jochemsen
  4. Jacobus, de broer van Jezus.                              R. van de Kamp
  5. Kronieken, profetische geschiedschrijving        J. van der Knijff
  6. De vroege kerk en de schepping                         M.A. van Willigen      

Cursusgeld

Deelname aan de cursus in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht is in totaal voor de negen lesochtenden € 50 per persoon; voor Goes voor de zes lesochtenden € 40

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus, bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website.

https://cgk.nl/vormingswerk  of via e-mail: , dan graag naam, adres, geboortejaar en gewenste cursusplaats vermelden. Aanmelden bij voorkeur voor 10 september zodat we een goede groepsindeling kunnen maken.

Hebt u geen internet, bel dan de secretaris: H. Wallet, 0111 – 416898

 

Verdere informatie en cursusdata vindt u op de website: https://cgk.nl/vormingswerk

 

Mocht de cursus dit seizoen onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan krijgt u bericht van ons en wordt het eventueel betaalde cursusgeld teruggestort.

 

De commissie Vormingswerk

Mw. drs. C.Th. Boerke                  Apeldoorn               voorzitter

Mw. H. Wallet                                Zierikzee               secretaris

Dhr. B. Oostenbrink                      Scherpenzeel               penningmeester

Prof.dr. H.J. Selderhuis                 Hasselt                lid

Drs. A.J. van de Toorn                   Leiden                 lid

                                           
ANBI | Privacyverklaring | Naar nieuwe website

© 2003-2021 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee