Start - prikbord woensdag, 28 september 2022 
 
 Naar nieuwe website
 
Start
Gastenpagina English
Actueel
Kerkdiensten
Kinderwerk
Agenda
Kerkwijzer
Foto's
Prikbord
Geschiedenis
Routebeschrijving
Vrijwilligerswerk
Links
Contact
Ledenpagina 

 Laatste update(s)
 25 september 2022
 
  [facebook] Facebook
   
Op deze prikbordpagina staan allerlei verschillende evenementen. Heeft u of heb jij iets wat niet gemist mag worden, stuur dan een e-mail naar .  
   
 
Gebedsgroep 

Gebed is niet alleen een pijler onder het persoonlijk geloofsleven, maar ook voor het gemeenteleven van groot belang.

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? 

Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.”(Matteüs 18: 19-20)

Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijk gebed in de binnenkamer? Denk eens aan een kabel die uit verschillende losse draden bestaat. Afzonderlijk hebben die draden niet zoveel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht kan zo’n kabel heel sterk worden. Zo gaat het ook met het samen bidden. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.

Samen sta je sterker

Wat gebeurt er op de gebedskring?
Na begroeting en even bijpraten bij een kopje thee of koffie wordt door één van de deelnemers een Bijbelgedeelte gelezen en uitgelegd waarom hem of haar dat heeft aangesproken. Dit kan ook gaan over een onlangs gehouden preek of een gedeelte uit een Bijbels dagboekje. Ieder die dat wil kan hierop reageren.

Daarna brengen we de voorgestelde gebedsintenties in de kring. We danken voor het goede en bidden voor de nood in de wereld veraf en dichtbij. Speciale aandacht is er voor vreugde en verdriet van mensen in onze eigen gemeente. Veelal laten we dat vergezeld gaan van een kaart met een bemoedigend woord en onze namen. Hierop ontvangen we vaak warme reacties. De gebeden worden persoonlijk hardop uitgesproken.

We zingen ook samen aan het begin en het einde van de bijeenkomst.

Als je het moeilijk vindt om hardop mee te bidden ..... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende.

De kring komt eenmaal per 14 dagen bijeen; steeds om 19.30 uur in een de zalen van de kerk.
In de komende periode zijn dit: 22 september, 13  en 27 oktober  .
De data staan vermeld in de agenda van Het Venster.
De duur van de bijeenkomst is ca. 1 uur – 5 kwartier.

Kom een keer om de sfeer te proeven.
Zowel jong als oud is welkom!
Samen moed en wijsheid putten uit Gods Woord en tot zegen te zijn voor anderen maar ook voor jezelf.

 

Anneke de Jonge
namens de gebedskring

  
Nieuws van de mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Beste broeders,

Nu de zomervakantie weer voorbij is breekt er weer een nieuw vergader seizoen aan. Dit geldt uiteraard ook weer voor de mannenvereniging. Wat betreft het rooster hebben we voor een groot deel van het seizoen weer een aantal inleiders kunnen strikken, daarvoor dank. We hopen voor de openstaande datums nog wat broeders te strikken. Zo hebben we ook nu weer een aantal verschillende onderwerpen. Iedere inleider is vrij om een onderwerp te kiezen waar hij/zij de  inleiding over wil houden en zijn ook vrij in de manier waarop ze dat willen doen. Dit maakt dat we ieder jaar weer een verrassend veelzijdig en gevarieerd aanbod aan onderwerpen hebben!

De mannenvereniging werkt niet via schetsen of studieboekjes (mag natuurlijk wel). Alle broeders zijn vrij om een onderwerp te houden, daardoor passeren er verschillende Bijbelse, maatschappelijke en andere christelijke onderwerpen, dus een breed scala aan onderwerpen. Dit maakt de mannenvereniging tot een waardevolle aanvulling op al uw andere activiteiten.

We hopen er op dat ook dit seizoen weer nieuwe leden zich aan mogen melden, jong of oud zijn van harte welkom. Als lid ontvangt u 4 x per jaar de Saamwerker met daarin verschillende Bijbelstudies en andere informatie en nieuws uit de CGK. Als u een keer een avond van ons bezoekt is het geen verplichting om direct lid te worden, u mag een seizoen lang als gastlid onze avonden bezoeken en zo kijken of de mannenvereniging iets voor u is. Als er broeders zijn die geen lid zijn maar toch een avond met een inleiding willen invullen, we houden ons aanbevolen. U kunt dit kenbaar maken bij het bestuur.

We komen dit seizoen zo’n 12 avonden bij elkaar. Hieronder het rooster voor de komende tijd.


Vergaderrooster van de mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” te Zierikzee, seizoen 2022-2023 op de maandagavonden aanvang  19:30 uur.

Datums: 2022 Inleider: Onderwerp:
26 sept. Cees v/d Sluis Bidden kun je leren
10 okt. Ds. G.J. Vogel Pastoraat in het ziekenhuis
24 okt. Kees Stoutjesdijk Beelden als leeswijzer voor de bijbel
07 nov. Co Overduin volgt nog
21 nov. Ds. J. Van Langevelde

Relatie tussen de 'kerkelijke kalender' en de kalender van de wereldgeschiedenis.

12 dec. Ben Schot Volgt nog

 

Namens het bestuur,

Nico de Jonge    (voorzitter)

Mart Koopman (2e voorzitter)

Cor Stoel            (secretaris)                                      
Jeugdclub! 
ANBI | Privacyverklaring | Naar nieuwe website

© 2003-2022 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee