Start - Kerkdiensten - Meer over samenkomsten zaterdag, 4 februari 2023 
 
 Naar nieuwe website
 
Start
Kerkdiensten
Prikbord
Ledenpagina 

 Laatste update(s)
 4 februari 2023
 
  [facebook] Facebook
 
Kerkdienst rooster Orde van dienst Meer over de samenkomsten
 

Samenkomsten

 


Onze samenkomsten worden ook wel kerkdiensten genoemd.
Iedere zondag komen we samen om 10 uur ’s morgens en om 18.00 uur ’s avonds.
De diensten worden aangekondigd met klokgelui.
Onze samenkomsten zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.
Bij de ingang van de kerkzaal krijgt u een programma van de diensten het “Getijde”.
 
Begin van de dienst

Als de dienst begint worden we welkom geheten door iemand van de kerkenraad (kerkbestuur). Hij deelt ook nog eventuele bijzonderheden mee.


 
Hierna wordt er een lied gezongen, gevolgd door een persoonlijk gebed voor de dienst. De voorganger of predikant gaat de preekstoel op, spreekt uit dat we in de naam van God samen zijn (votum) en groet ons namens God (groet).
In de diensten worden psalmen en liederen gezongen, meestal wordt de zang begeleid door het orgel.
 
Geboden

We lezen 's morgens de 10 geboden. Het zijn de bekende woorden van God waarin Hij de richting wijst voor ons leven.

 
Gebeden
We danken God voor zijn zorg in de afgelopen week en we bidden om zijn leiding bij de uitleg van de Bijbel.
 
Johannes 15
 
Uit de Bijbel

Dan wordt er een gedeelte uit de Bijbel gelezen. Daar gaat straks de preek over.

 
Collecte

We halen in de kerk ons geld op, meestal in twee rondgangen. De eerste collecte is altijd voor de instandhouding van de kerk(dienst); de tweede collecte voor zgn. goede doelen of voor het kerkverband. Ondertussen zingen we een lied.

 

Dan volgt de preek. Daarin wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd en aangegeven wat het voor ons  leven betekent.. We geloven dat God gebruik maakt van de woorden van de voorganger om ons het Evangelie (=goede boodschap) te geven.
De preek of uitleg wordt afgesloten met een lied.

De predikant bidt met ons en doet bijzondere voorbeden of dankzegging voor mensen en situaties in de kerk en in de samenleving.
 
Aan het einde van de dienst
 

In de avonddienst belijden we ons geloof vaak met de 12 artikelen. Dat is een heel oude geloofsbelijdenis die we delen met alle christelijke kerken op heel de wereld.
Gevolgd door een lied of psalm.

Aan het einde van de dienst spreekt de predikant de zegen uit, we vertrouwen er op dat God met ons meegaat.
 

Bijzondere samenkomsten

 

Doop en Avondmaal zijn  2 bijzondere handelingen (sacramenten) die we in onze kerk kennen.

 
Dopen
 

Dopen doen we tijdens onze samenkomsten. Als kinderen een paar weken oud zijn wordt er water op hun voorhoofd gesprenkeld. Het is eigenlijk een teken van (kopje) ondergaan in de dood en daar uit op staan.  Jezus is gestorven en opgestaan, daarom hoeven wij niet bang te zijn voor de dood. Water wijst ook op schoonmaken. God belooft dat Hij al wat fout is in ons leven wil vergeven; Jezus stierf daarvoor aan het kruis.

Volwassenen kunnen worden gedoopt als ze het geloof belijden.

 
 
 
 
Belijdenis van het geloof
Wie zelf is gaan geloven mag dat ook vertellen aan de gemeente. We noemen dat openbare geloofsbelijdenis. Meestal gebeurt dat één keer per jaar door jongeren van de gemeente, maar er is geen leeftijdsgrens.

 

 
Viering van het heilig avondmaal
 

Het Heilig Avondmaal wordt  keer in het jaar gevierd. We krijgen een stukje brood en drinken een slokje wijn. Jezus heeft het Avondmaal ingesteld vlak voordat Hij stierf. We krijgen door het brood en de wijn weer heel duidelijk te zien en te proeven dat Hij gestorven is en opgestaan voor ons.
We vragen van hen die deel willen nemen dat ze hun geloof hebben beleden.


Breken van het brood
Inschenken van de wijn in de beker
 
 
ANBI | Privacyverklaring | Naar nieuwe website

© 2003-2023 ~ Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee